Ön sertleştirilmiş ve çökelme sertleştirilmiş çelikler

Daha büyük plastik parçaların geliştirilmesi, kalıpların doğru ısıl işlem gereksinimini arttırmıştır. Isıl işlem sırasında boyut değişikliklerini ortadan kaldırmak ve su verme sırasında olası çatlamaları önlemek için, büyük ebatlı kalıplar için ön sertleştirilmiş çelikler kullanılır. Ön sertleştirilmiş çelikler 290-400 HB / 30-43 HRc sertlikte teslim edilebilir. Bu sertlik seviyesinde, çelik iyi işlenebilirliğini koruduğu gibi iyi bir aşınma direnci ve yeterli mukavemete sahiptir.

Ön sertleştirilmiş çeliklerin  avantajları şunlardır:

• İşleme sonrası ısıl işlem yapmaya gerek yoktur


• Büyük ebatlarda bile temin edildiği gibi kullanılabilir

Powder metallurgical steels


Special materials subjected to vacuum refining or melting during at least one stage of manufacture.


Plastic mould steels in ESR quality


Special property and/or achievement characteristics