Yüksek Basınçlı Kalıp Döküm

[Sıcak İş Takım Çelikleri]

Basınçlı Dökümde, sıvı metal bir piston yardımıyla basınç yardımıyla bir kalıba dolmaya zorlanır ve sıvı metal bu kalıp içerisinde katılaşır. Bu şekilde üretilen metaller, kalay, kurşun ve çinko alaşımları gibi daha düşük ergime noktalı, alüminyum veya magnezyum alaşımları gibi orta ergime noktalı ve daha yüksek ergime noktalı bakır alaşımlarına kadar olan malzemeleri kapsar.